Er du interesseret i at vide mere om vores uddannelse til Mensendiecklærer? 
Uddannelsesprisen er kr. 82.000. Prisen inkluderer bøger, Dvd'en "Mensendieck Systemet", div. kopier, samt eksamensgebyr.
Uddannelsesstart: September 2019
Ring eller skriv til: 

Hanne Jastram
hanne@jastram.dk eller tlf. 4011 2622   Hvad
 kræver det at blive Mensendiecklærer?
Vores optagelseskrav er: 

  • at du kan fremlægge bevis på bestået Anatomi- og Fysiologieksamen (min. 200 timer). Anatomi på et niveau, hvor man er i stand til at analysere bevægelser og forstå hvilke muskler og led, der indgår i bevægelsen.
  • at du har gennemgået 6 måneders undervisning, eller mere, hos en Mensendiecklærer.

  • at deltage i informationsmøde og/el. en samtale med undervisere og bestyrelsesmedlem.

Uddannelsen foregår på Toftebakken 2G, 3460 Birkerød. Uddannelsesforløbet er tilrettelagt over 15 weekender. Undervisningen finder sted én weekend om måneden, hvor alle elever samles. Alle fag afsluttes med en eksamen/prøve.  

Uddannelsen består af undervisning i anatomi, øvelser efter systemets grundbog, sammensatte øvelser samt analyser og stile, som omhandler Mensendieck øvelser. Den anatomi der undervises i, er tilpasset Bevægeapparatets anatomi af Finn Bojsen-Møller m.fl. Den bruges i analysearbejde af bevægelser.
I uddannelsen indgår desuden tilrettelæggelse af undervisningsforløb, samt undervisning af prøveelever.
 
Pris inklusive bøger og andet materiale, samt eksamensudgifter: Kr. 82.500,-.

Da uddannelsen er koncentreret omkring selve Mensendieck systemet, må der påregnes ekstra tid og økonomi til mindre kurser og foredrag, som er relevant for faget.

Kontakt
Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte:
Dansk Mensendieck  Skole, 
hanne@jastram.dk eller tlf4011 2622

 

 For Mensendieck uddannelse i udlandet, kontakt hhv. Holland og Norge:

Hogeschool van Amsterdam
Opleiding oefentherapie Mensendieck 
c/o: Jacqueline H. C. van der Linde 
Postbus 2557, 1000 CN Amsterdam, 
The Netherlands 
J.H.C.van.der.linde@otm.hva.nl


Oslo University College, Faculty of Health Sciences
Mensendieck Physiotherapy Programme 
c/o: Nina Bugge Rigault 
Pilestredet 50 
Postboks 4 St.Olavs plass , 0130 Oslo
Norway 
NinaBugge.Rigault@hf.hio.no